El Club

Estatuts

Els Estatuts del Club Arc Montjuïc es van aprovar mitjançant assemblea extraordinària celebrada el 2018.

En aquest enllaç podeu consultar el text normatiu presentat al registre d'Entitats Esportives del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.

Aquí podeu consultar el reglament intern d'obligat compliment per a tots els socis.

 

Junta actual

Presidència

Jordi Falgueras Gonzàlez

Presidència

Vicepresidència

Patricia Von Arend Sallarés

Vicepresidència

Tresoreria

Xavier García Concepción

Tresoreria

Secretaria

David Pérez Sánchez

Secretaria

{1} Vocal|[2,Inf] Vocals

Ricard Caminal Brosel

Vocal

{1} Vocal|[2,Inf] Vocals

Magda Cervelló Bordon

Vocal

{1} Vocal|[2,Inf] Vocals

Roser Salas Riera

Vocal

{1} Vocal|[2,Inf] Vocals

Miriam Montfort Fernández

Vocal

Copyrights © 2019 & Tots els drets reservats al Club Arc Montjuïc.