Quotes 2023

LLICÈNCIES ANUALS RFETA, HOMOLOGADES ÀMBIT ESTATAL, TEMPORADA 2023

LlicènciaFins als 14 anys

16,70€per any

LlicènciaMajors de 14 anys

58,30€per any

QUOTES ANUALS CLUB ARC MONTJUÏC 2023

Fins a 7 anys

0,00€ per any

De 8 a 17 anys

69,00€ per any
  • Descomptes per quotes Familiars**

Majors d'edat

144,00€ per any
  • Descomptes per quotes Familiars**

* Matrícula d'entrada socis nous i/o provinents d'altres Clubs (Cursetistes = Gratuït).
** Per a les famílies que tinguin més d'un soci i convisquin en el mateix habitatge s'aplicarà un 10% de descompte sobre la quota.

Copyrights © 2023 & Tots els drets reservats al Club Arc Montjuïc.