WA 900 - ROUND 900

Reglament de la Lliga Round-900 organitzada pel CLUB ARC MONTJUÏC

Normativa

Es tirarà segons la normativa WA vigent en la data de la competició, amb les adaptacions particulars que consideri oportunes el Comitè Organitzador.

Participació

Podran participar-hi tots els arquers amb llicència en vigor (Inclosos aquells amb llicència NO homologada).

Seccions

Esquirol (fins a 8 anys), Benjamí (9 i 10 anys), Aleví (11 i 12 anys), Infantil (13 i 14 anys), Cadet (15 a 17 anys), Júnior (18 i 20 anys), Sènior (21 anys a 49 anys), Veterà (50 a 64 anys), Súper-Veterà (a partir de 65 anys). L'edat de participació és la que s'assoleix duant l'any en curs. Totes les seccions tindran els seus apartats femení i masculí. Per a més informació podeu consultar la taula de categories de competició.

Tots tiraran 30 fletxes, en grups de 6, a cada distància, en total 90 fletxes sobre diana de 122 cm.

La lliga

  1. S'organitzaran el màxim de concursos cada any.
  2. La suma de les puntuacions obtingudes en cadascun dels concursos donarà la classificació de cada categoria, de la següent manera: En cas de participar en tots els concursos és descomptarà de la puntuació total les dues participacions que hagi obtingut la puntuació més baixa en el cas de 11 o mes concursos organitzats al any, en el cas de 9 o 10 concursos organitzats anuals es descomptarà la més baixa, i en el cas de 8 o menys concursos organitzats al any no es descomptarà cap puntuació.
  3. S'atorgaran trofeus per als tres primers classificats. Per a poder optar als premis s'haurà, necessàriament, de participar en més del 50% de les tirades.

Categories

  1. La categoria inicial de cada participant no es calcularà fins després de la 3a tirada i es mantindrà durant tot l'any. En cas de fer una puntuació més alta, l'any següent passarà a la categoria corresponent.
  2. Si durant l'any no es confirmés la categoria obtinguda l'any anterior, aleshores es perdrà una categoria.
  3. Les categories queden detallades a la següent taula.
Categoria especial 850 Punts
1a Categoria 800 Punts
2a Categoria 700 Punts
3a Categoria 600 Punts
4a Categoria 500 Punts
5a Categoria 400 Punts
6a Categoria 300 Punts

Insígnies

  1. Les Insígnies s'atorguen de manera gradual seguint l'ordre esmentat. Cada cop que es superi per dos cops, no necessariament de manera consecutiva, la puntuació requerida es concedirà la Insígnia pertinent.
  2. Tan sols s'atorgarà Insígnia de categoría una vegada.
  3. Tot participant que tiri per primera vegada començarà sense cap categoria de Insígnia.
  4. Per pujar de categoria de Insígnia és necessari fer-ho d'una en una, encara que es superin varies categories de Insígnia en puntuació.
Insígnia Punts Color
300Verd
400Blanc
500Negre
600Blau
700Vermell
800Groc
850Púrpura

Reclamacions

Tota reclamació serà resolta pel Comitè Organitzador i si fos necessari, amb la participació del jutge. Les resolucions no es podran apel·lar.

Copyrights © 2023 & Tots els drets reservats al Club Arc Montjuïc.